Echo Booking Bawl Thei.

12th Jan 2021,

Date 16th Jan 2021 ni leh Jerusalem Clinic & Diagnostic Centre,Lamka  Echo@Echocardiography kilak thei ding ahi.Lungchang(Hearth) lam ah damlo na nei te leh aki ging maw te zosia kicheckup thei ding ahi. Zia ding ah hin Dr.Jejen MD,DM Chief Cardiologist hung ding ahi.

Zia ding ah kila nuam ten Booking Contact No. 03874235924 / 03874796024 ah bawl thei ding ahi.